KITROSER / KITROSSER - SOUTHAMERICA

SHLOIME (-.1) y  Adele Adelman
  Itzaak (1.3) arg  

SANI MENDEL (-.5) (1850-1921) - This branh emigrate to Argentina, most of the relatives still lives there. SANI MENDEL PASSPORT

SANI MENDEL (-.5)Foto & Marina Sonis
Liuba (5.1) Sara (5.2) Jaime (5.3) José (5.4) Clara (5.5) Paulina (5.6)

Itzaak Kitroser (1.3) m. Ana Handelman

Natalio Kitroser (13.3) m. Dora Helman

Miguel Kitroser (13.5) m. Sarah Schilkrut

Cecilia Kitroser (13.4) m. Esteban Radunsky
        Salomon Radunsky (134.1) m. Adela Bromberg
                Marcelo   (1341.1)
                Guillermo (1341.2)
                Paulina (1341.3) 
           David Radunsky (134.2)
         Adela Radunsky (134.3) m. José Kaplan

Catalina Kitroser (13.6) m. Zenon Chervin